รถกวาดถนน ชนิดไหน ที่เหมาะกับงานของคุณ???

รถกวาดถนน ชนิดไหน ที่เหมาะกับงานของคุณ???

2018-03-23T13:53:03+00:00กุมภาพันธ์ 23rd, 2018|Categories: บทความ|Tags: , , |

การเลือก รถกวาดถนน ให้เหมาะสมกับงานที่ใช้นั้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ เพราะจะช่วยให้เราลือกชนิดของรถกวาดถนนได้เหมาะสมกับงานที่ใช้ พื้นที่ที่ใช้ และยังอาจช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย

การทำความสะอาดที่สาธารณะ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางสังคมที่ หลาย ๆ องค์กรให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นในยุคสมัยแห่งการแข่งขัน บริษัทหรือองค์กรใดที่ร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อสังคม ย่อมได้เปรียบทางการตลาด สร้างมุมมองของลูกค้าให้หันมาสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ เพื่อให้บริษัทหรือองค์กรเหล่านั้น สามารถต่อยอดความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไปได้ตลาดไป กิจกรรมที่ช่วยให้สังคม และสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ขึ้น คือการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบองค์กร เพื่อลดมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเศษขยะ เศษหิน และเศษฝุ่นละออง ที่เกิดจาการวิ่งและการสัญจรของยานพาหนะต่าง ๆ บนท้องถนน

สำหรับองค์กร หรือบริษัทกำลังมองหาเครื่องมือช่วยให้การทำความสะอาดบนถนนทำได้อย่างรวดเร็วอยู่ล่ะก็ เราขอแนะนำ รถกวาดถนนที่สามารถลดแรงงาน ลดต้นทุน และประหยัดเวลาไปพร้อมกันได้อย่างลงตัว แต่การเลือกใช้รถกวาดถนนที่เหมาะสมการงานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าหากเลือกใช้รถกวาดถนนที่มีขนาดไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับการใช้งานแล้ว อาจส่งผลเสียในระยะยาวได้ค่ะ ดังนั้น เพื่อให้การเลือกใช้รถกวาดถนนคุ้มค่าและเหมาะสม วันนี้เราขอเทคนิคการเลือกใช้รถกวาดถนนแบบง่ายๆ มาแนะนำค่ะ ลองดูไปพร้อมกันเลยค่ะ

เทคนิคการเลือก รถกวาดถนน ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รถกวาดถนนในปัจจุบันมีอยู่ 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ให้เลือกค่ะ โดยแต่ละขนาดจะใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันไป คุณสามารถเลือกใช้งานได้ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ

  1. รถกวาดถนนขนาดเล็ก เป็นรถกวาดถนนที่ใช้แรงคนในการลากจูงค่ะ รถกวาดถนนขนาดเล็ก จึงเหมาะสำหรับงานที่มีพื้นที่จำกัด ต้องการทำความสะอาดแบบลึกลับและซับซ้อน และต้องการทำความสะอาดเพียงเล็กน้อย เช่น เศษฝุ่นละออง เศษดิน หรืออื่น ๆ ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้รถขนาดเล็ก นอกจากพื้นที่ที่มีความกว้างจำกัดแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมัน และค่าแรงงาน ในการทำความสะอาดลงได้ ที่สำคัญช่วยประหยัดเวลาในการทำความสะอาดลงได้อีกด้วยค่ะ
  2. รถกวาดถนนขนาดกลาง เป็นรถกวาดถนนที่มีขนาดพอดี ไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป เหมาะสำหรับพื้นที่ในโรงงาน ในไซต์งานที่มีผู้ใช้หรือสิ่งของอยู่ รถกวาดขนาดกลางนี้ เป็นรถที่บังคับด้วยคนเพียง 1 คน สามารถทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึง และกำจัดเศษฝุ่นละออง เศษหินก้อนเล็ก ๆ เศษขยะที่จำเป็นต้องรีบกำจัดออกจากพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของพนังงานที่ทำงานในโรงงานนั้น การเลือกใช้รถกวาดถนนขนาดกลางจึงสามารถลดเวลาในการทำความสะอาดลงได้ดีกว่ารถกวาดขนาดเล็กค่ะ
  3. รถกวาดถนนขนาดใหญ่ เป็นรถกวาดถนนที่เหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้เวลาในการทำความสะอาดที่รวดเร็ว และสามารถทำความสะอาดในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ เช่น บนพื้นผิวทางจราจร หรือโรงงานขนาดใหญ่ เพื่อทำความสะอาดลดฝุ่นละออง กำจัดเศษขยะ และเศษหิน ดิน ทรายที่ทำให้บริเวณภายในโรงงาน หรือบริเวณรอบ ๆ โรงงานมีความสกปรก ที่สำคัญลดต้นทุนแรงงาน และประหยัดเวลาได้ รถกวาดขนาดใหญ่คุ้มค่ากับการใช้งานมากที่สุดค่ะ

อย่างไรก็ดี การเลือกรถกวาดถนน ควรยึดหลักพื้นฐานคือ ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการให้รถทำความสะอาด เพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่มากเกินไป และป้องกันปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วยค่ะ