• ใช้กวาดถนนทั่วไป ถนนหมู่บ้าน
  • ใช้กวาดทางหลวงหรือทางด่วน
  • ใช้กวาดสำหรับงานก่อสร้างทาง
  • ใช้กวาดงานเอนกประสงค์ เช่น ลานกว้าง
  • ใช้สำหรับติดท้ายแทรคเตอร์ฟาร์มขนาด 36 แรงม้าขึ้นไป
  • ขึ้น-ลงใบแปรงลวดได้
  • ทำงานด้วยระบบ PTO ท้ายของแทรกเตอร์
  • กวาดได้กว้าง 2 เมตร
  • ความกว้างทั้งหมด 230 cm (90”)
  • ความกว้างในการกวาด 200 cm (80”)
  • ขนาดใบแปรง   61 cm   (24”)
Download Brochure