รถกวาดถนน ชนิดติดท้ายรถแทรคเตอร์ฟาร์ม BK58

รถกวาดถนน ชนิดติดท้ายรถแทรคเตอร์ฟาร์ม BK582021-08-04T14:55:11+00:00

รถกวาดถนน ชนิดติดท้ายรถแทรคเตอร์ฟาร์ม ขนาด 50 แรงม้าขึ้นไป เหมาะกับงาน กวาดถนนทั่วไป ถนนหมู่บ้าน หรือซอย งานก่อสร้างรวมทั้งงานเอนกประสงค์

 • ใช้กวาดถนนทั่วไป ถนนหมู่บ้าน
 • ใช้กวาดทางหลวงหรือทางด่วน
 • ใช้กวาดสำหรับงานก่อสร้างทาง
 • ใช้กวาดงานเอนกประสงค์ เช่น ลานกว้าง
 • ใช้สำหรับติดท้ายแทรคเตอร์ฟาร์มขนาด 36 แรงม้าขึ้นไป
 • ขึ้น-ลงใบแปรงลวดได้
 • ทำงานด้วยระบบ PTO ท้ายของแทรกเตอร์
 • กวาดได้กว้าง 2 เมตร
 • ความกว้างทั้งหมด 230 cm (90”)
 • ความกว้างในการกวาด 200 cm (80”)
 • ขนาดใบแปรง   61 cm   (24”)