รถกวาดถนน ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองบนผิวถนน ได้จริงหรือ?

รถกวาดถนน ช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองบนผิวถนน ได้จริงหรือ?

2018-03-14T10:43:34+00:00มีนาคม 5th, 2018|Categories: บทความ|

การใช้ รถกวาดถนน ทำความสะอาดถนนนั้น ช่วยลดปริมาณของฝุ่นละอองตามท้องถนนได้ดีกว่า และเร็วกว่าใช้แรงงานคน เนื่องจากรถกวาดถนนมีระบบการดูดฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดได้อย่างทั่งถึง ประหยัดเวลา นอกจากจะทำให้ถนนสะอาดรวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกด้วย

คุณคิดว่าวัน ๆ หนึ่งเศษฝุ่นละอองตามท้องถนนมีปริมาณเท่าใด แล้วถ้าไม่ทำความสะอาดล่ะคิดว่าจะเป็นอย่างไร สำหรับการทำความสะอาดถนนของไทยเรานั้น มีอยู่ 2 แบบด้วยกันค่ะ นั่นคือ การใช้แรงงานคนในการกวาดและล้างถนน กับการใช้รถกวาดถนน เพื่อให้การทำความสะอาดเป็นไปอย่างรวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น

การทำความสะอาดพื้นผิวถนนด้วยรถกวาดถนนขนาดใหญ่นั้น ช่วยลดปริมาณของฝุ่นละอองตามท้องถนนได้ดีกว่า และเร็วกว่าใช้แรงงานคน เนื่องจากรถกวาดถนนมีระบบการดูดฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดได้อย่างทั่งถึง ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมาก เพราะการล้างหรือกวาดถนนโดยใช้แรงงานคนนั้น อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายวัน และแน่นอนว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ ดังนั้น การทำความสะอาดถนนโดยการใช้รถกวาด นอกจากจะทำให้ถนนสะอาดรวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดได้อีกด้วย สำหรับเพื่อน ๆ ที่สงสัยว่าแล้วรถกวาดถนนช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองได้จริงหรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบค่ะ

การใช้ รถกวาดถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณฝุ่นบนผิวถนนนั้น พบว่า การเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองบนผิวถนนก่อนและหลังการทำความสะอาด 1 วัน, 2 วัน, 4 วัน และ 7 วันนั้น คิดจากการลดลงของปริมาณฝุ่นซิลท์บนผิวถนนเฉลี่ยแล้วลดลงประมาณร้อยละ 30.03, 58.06 และ 70.31 ตามลำดับ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย, 2544)

สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดถนนโดยการใช้รถกวาดถนนนั้น ถือว่าคุ้มค่า เพราะการใช้รถกวาดถนนนอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังประหยัดเวลาในการสัญจรอีกด้วย ลดปัญหารถติดเป็นเวลานาน ปริมาณฝุ่นละอองที่ลดลงจะช่วยสร้างอากาศที่บริสุทธิให้กับคน ชุมชนและสังคม เสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ

ทั้งนี้ การศึกษาและเปรียบเทียบยังกล่าวอีกด้วยว่า การใช้รถกวาดถนนนั้น ไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม สามารถทำความสะอาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ลดภาวะโลกร้อนได้ เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ

จากข้อมูลทั้งหมดทำให้สามารถสรุปได้ว่า การใช้ รถกวาดถนน นั้น สามารถช่วยลดปริมาณของฝุ่นละอองในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการจราจร ไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การเลือกใช้รถกวาดถนนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีประสงค์จะทำความสะอาดบริเวณผิวทางจราจร ที่มีเวลาจำกัด และต้องการลดต้นทุนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการประกอบอาชีพนั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและควรใส่ใจ ยิ่งผู้ที่ประกอบธุรกิจที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ยิ่งต้องเร่งรักษาและควบคุมผลกระทบดังกล่าวให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปนะคะ