รถลาดยาง (รถสเปรย์ยาง) BK55

รถลาดยาง (รถสเปรย์ยาง) BK552021-05-19T16:02:18+00:00

รถลาดยาง (รถสเปรย์ยาง)  รุ่น BK55 ของบริษัท บางกุ้งกลการ เหมาะกับการสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินโครงสร้างจำเป็นต้องเลือกรถลาดยางที่เหมาะกับงานสร้างถนนของท่าน ตามลักษณะงาน

  • มีระบบวนยางมะตอยภายในถังและสเปรย์บาร์
  • มีระบบดูดยางจากถังภายนอก
  • มีระบบถ่ายยางออกจากถัง
  • หัวเผาระบบไฟฟ้า ร้อนเร็ว
  • มีระบบวัดรอบปั๊มเพื่อควบคุมอัตราการไหล
  • มีล้อวัดความเร็วรถเพื่อควบคุมปริมาณการสเปรย์
  • ใช้เครื่องยนต์แยกเป็นต้นกำลังปั๊มยาง
  • สเปรย์บาร์กว่าง 2.4-3.6m สามารถแบ่งเป็นช่วงๆได้
  • ปริมาตรถังยาง 3,000-10,000 ลิตร ขึ้นอยู่กับความต้องการและขนาดรถ
  • ถังมีฉนวนกันความร้อนหนา2″