• มีระบบวนยางมะตอยภายในถังและสเปรย์บาร์
  • มีระบบดูดยางจากถังภายนอก
  • มีระบบถ่ายยางออกจากถัง
  • หัวเผาระบบไฟฟ้า ร้อนเร็ว
  • มีระบบวัดรอบปั๊มเพื่อควบคุมอัตราการไหล
  • มีล้อวัดความเร็วรถเพื่อควบคุมปริมาณการสเปรย์
  • ใช้เครื่องยนต์แยกเป็นต้นกำลังปั๊มยาง
  • สเปรย์บาร์กว่าง 2.4-3.6m สามารถแบ่งเป็นช่วงๆได้
  • ปริมาตรถังยาง 3,000-10,000 ลิตร ขึ้นอยู่กับความต้องการและขนาดรถ
  • ถังมีฉนวนกันความร้อนหนา2″
Download Brochure